Fat design Jane Wålstedt, tillv vid Firma Jani-keramik.               

                    Keramik från              Laholm

 

 

 

Boken Laholmskeramik som kom ut 1999 har varit slutsåld sedan flera år.

 

 

 

Samma författare, Christina Lindvall-Nordin  arbetar med en nyutgåva.

Boken kommer delvis att illustreras med helt nya bilder tagna av Staffan Nordin.

Många av föremålen som avbildas har aldrig tidigare visats offentligt.

 

Laholms Kommun driver  sedan några år Laholms Keramikmuseum med utställnng i Teckningsmuseets källarplan.
Stora delar av den samlingen tillhörde under åren1993-2003 familjen Nordins privata keramikmuseum på Krukmakaregränd.

 

Välkommen att kontakta Förlag Lerkvarnen 25.  christina@ballinge.se

 

 

En ny upplaga, med annorlunda utformning är under arbete.

 

 

    

      Tillv av Firma Laholmskeramik.

      Olof Larsson,